מועצה איזורית אל-קסום רישום למאגר יועצים וספקים דיגיטלי

מועצה איזורית אל-קסום, מזמינה בזאת ספקים ויועצים בתחומים שונים להציע את מועמדותם באופן מקוון – באמצעות אתר זה, להיכלל במאגר העירייה לצורך התקשרויות לאספקת טובין, למתן שירותים או לצורך ביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים.

להלן קישור אל נוהל מחייב לגבי ההרשמה למאגר

המועד האחרון להגשת בקשה להכללה במאגר מול כל תחום מוצג בתחתית דף זה !

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של העירייה להתקשר עם מי מהספקים/היועצים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר.

האתר מותאם לגלישה בדפדפנים עדכניים: Google Chrome  ובנוסף ב- Microsoft Edge ו- Safari. שימוש בדפדפנים אחרים אינו רצוי ועלול לשבש את תהליך ההרשמה.

רישום
יועץ/ ספק חדש

שלום. כתובת ה- IP שלך 34.236.134.129. להמשך תהליך הרישום יש להצטייד במכשיר טלפון סלולרי. לחיצה על כפתור "הרשמה" מהווה אישור כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כפי שמופיעים בתחתית כל עמוד באתר זה

עדכון פרטי
ספק קיים

לצורך כניסה נא להקליד את מספר הטלפון הנייד שבאמצעותו נרשמת למאגר והמערכת תשלח אליו קוד אימות לכניסה.

מאגר היועצים והספקים פתוח לרישום לתחומים הבאים:

בטיחות פתוח לרישום עד
  בטיחות למוסדות חינוך
  תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
31/05/2024
  יועץ/ ממונה בטיחות בעבודה
  תנאי סף:
 • בעל תעודה המעידה על הכשרה מתאימה כממונה בטיחות בעבודה,תעודת עורך סקרי בטיחות במוסדות חינוך, הכשרה כממונה בטיחות בארועים טעוני רישוי.
 • ניסיון של 3 שנים לפחות, במתן השירות ל -3 רשויות מקומית לכל הפחות, בנושא הרלוונטי.
31/05/2024
  מתכנן ויועץ בטיחות אש ומניעתה
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • ניסיון של 3 שנים לפחות, במתן השירות ל -3 רשויות מקומית לכל הפחות, בנושא הרלוונטי
31/05/2024
ביטוח פתוח לרישום עד
  הפעלת מערך ביטוחים (מהנדס, נושאי משרה, מבנה, אחריות מקצועית רפואית, תאונות תלמידים)
  תנאי סף:
31/05/2024
ביטוח ושמאות פתוח לרישום עד
  יועץ להשבת כספים מחברות הביטוח וביטוח לאומי בגין תשלום לעובדים שנעדרו מפאת תאונות עבודה
  תנאי סף:
 • תעודות השכלה רלוונטיות
 • רישוי מקצועי
 • נסיון מוכח בתחום הייעוץ
31/05/2024
  שמאי חקלאי
  תנאי סף:
 • חבר בלשכת שמאי המקרקעין ו/או באיגוד שמאי הביטוח
 • בוגר קורס שמאים חקלאים
 • 3 שנות ניסיון
31/05/2024
  שמאי מקרקעין
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס השמאים
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • 5 שנים לפחות מיום הרישום (60 חודשים)
31/05/2024
  שמאי רכב
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • רישוי מקצועי
 • נסיון מקצועי של 3 שנים לכל הפחות
31/05/2024
  שמאי רכוש
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • רישוי מקצועי
 • נסיון מקצועי של 3 שנים לכל הפחות בעבודה מול רשויות מקומיות
31/05/2024
ביטחון פתוח לרישום עד
  יועץ למוכנות לשעת חירום
  תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי/תעודות המעידות על הכשרה מתאימה
 • ניסיון של 3 שנים לפחות, בייעוץ ל 3 רשויות מקומית לכל הפחות, בנושא מוכנות לשעת חירום
31/05/2024
  יועץ למוכנות לשעת חירום בתחום מים וביוב
  תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי/תעודות המעידות על הכשרה מתאימה
 • ניסיון של 3 שנים לפחות, בייעוץ ל 3 רשויות מקומית לכל הפחות, בנושא מוכנות לשעת חירום
31/05/2024
  יועץ מרכיבי ביטחון טכנולוגים
  תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי/תעודות המעידות על הכשרה מתאימה
 • ניסיון של 3 שנים לפחות, בייעוץ ל 3 רשויות מקומית לכל הפחות, בנושא מרכיבי ביטחון טכנולוגיים
31/05/2024
דוברות פתוח לרישום עד
  גרפיקה,הפקות דפוס
  תנאי סף:
31/05/2024
  דפוס - עבודות דפוס, הדפסת חוברות וספרים
  תנאי סף:
31/05/2024
  יועצים למתן שירותי מיתוג לרשות
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית בתחום
 • ניסיון מקצועי מוכח במתן שירותי מיתוג ל-3 ערים לפחות ב- 3 השנים האחרונות
31/05/2024
  מסרונים ודיוור ישיר
  תנאי סף:
31/05/2024
  מעצבים גרפיים
  תנאי סף:
31/05/2024
  צילום, עריכה, אנימציה
  תנאי סף:
31/05/2024
  רשתות חברתיות ואינטרנט
  תנאי סף:
31/05/2024
  שירותי תרגום
  תנאי סף:
31/05/2024
הנדסה פתוח לרישום עד
  אדריכל - שרטט / עורך תכניות מצומצמות / עורך הדמיות
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף אדריכלות ו/או רישום במרשם ההנדסאים והטכנאים כהנדסאי אדריכלות ו/או כהנדסאי בניין
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • שנה אחת לפחות מיום הרישום (12 חודשים)
31/05/2024
  אדריכל - תכנון מפורט של מבנה מורכב
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף אדריכלות 
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
31/05/2024
  אדריכל - תכנון מפורט של מבנה פשוט
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף אדריכלות 
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • שנה אחת לפחות מיום הרישום (12 חודשים)
31/05/2024
  אדריכלות נוף
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף אדריכלות נוף
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • עברו 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
31/05/2024
  אקולוג לליווי מקצועי, עורך סקר עצים
  תנאי סף:
 • סוקר אגרנום/אקולוג, אדריכל נוף, הנדסאי נוף הרשום במאגר המומחים של פקיד היערות במשרד החקלאות
 • 3 שנות ניסיון
31/05/2024
  גיאולוג
  תנאי סף:
 • השכלה אקדמית רלוונטי
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • נסיון מקצועי בתחום של 3 שנים לפחות
31/05/2024
  יועץ אינסטלציה/ תברואה
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
31/05/2024
  יועץ אקוסטיקה
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • עברו 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
31/05/2024
  יועץ בטיחות
  תנאי סף:
 • עבר בהצלחה קורס ממונים על בטיחות או שווה ערך. בעל תעודה בתוקף של עורך מבדק בטיחות.
 • רשיון מקצועי בתוקף
 • 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
31/05/2024
  יועץ לאיטום ובידוד מבנים
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • עברו 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
31/05/2024
  יועץ להכנת מכרזים
  תנאי סף:
 • השכלה לוונטית לתחום
 •      המציע בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות
31/05/2024
  יועץ לחסכון באנרגיה/התייעלות אנרגטית
  תנאי סף:
 • מהנדס חשמל
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
31/05/2024
  יועץ למערכות סניטריות
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • עברו 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
31/05/2024
  יועץ לניהול תכנון סטטוטורי
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • ניסיון מוכח בניהול תכנון סטטוטורי ו/או תכנון לביצוע לפרויקטים הדורשים ניהול תכנון לשלב הסטטוטורי וכן לשלב תכנון לביצוע פרויקטים עירוניים, ב- 3 השנים האחרונות
31/05/2024
  יועץ מיזוג אוויר
  תנאי סף:
 • בעל השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • נסיון מקצועי של 3 שנים לכל הפחות
31/05/2024
  יועץ מים וביוב
  תנאי סף:
 • מהנדס מים / ביוב/ אזרחי/ התמחות בתחום הידרולוגיה, תכנון, פיקוח, אספקת מים וביוב, תשתיות מים וביוב
 • רישיון מקצועי בתוקף, רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • מהנדס בעל וותק של 5 שנים לפחות בתחום
31/05/2024
  יועץ נגישות מתו"ס
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס מורשי נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) ו/או רישום בפנקס מורשי נגישות השירות
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
31/05/2024
  יועץ נגישות שירות
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • רישיון מקצועי בתוקף, לרבות רישיון הסמכה בתוקף לביצוע מדידת קרינה.
 • 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
31/05/2024
  יועץ ניהל ופיקוח
  תנאי סף:
 • השכלה לוונטית לתחום
 •     תעודה השכלה/רישיון מהנדס אזרחי או תעודת הנדסאי בנין למפקחים המוצעים, בהתאם לסוג המבנה.
 •      המציע בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות
31/05/2024
  יועץ ניקוז
  תנאי סף:
 • מהנדס מים התמחות בתחום הידרולוגיה, ניקוז דרכים, אספקת מים וביוב
 • רישיון מקצועי בתוקף, רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • 5 שנים לפחות מיום הרישום (60 חודשים)
31/05/2024
  יועץ קרינה
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • רישיון מקצועי בתוקף, לרבות רישיון הסמכה בתוקף לביצוע מדידת קרינה.
 • 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
31/05/2024
  יועץ קרקע וביסוס
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • עברו 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
31/05/2024
  יועץ שימור מבנים (כולל הכנת נספחי שימור לתכניות)
  תנאי סף:
 • רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או בעל תואר אקדמי ראשון באגרונומיה
 • רישיון מקצועי בתוקף [עבור יועץ העומד בתנאי מס' 1 בלבד]
 • לרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים-5 שנים לפחות מיום הרישום (60 חודשים). לבעלי תואר אקדמי ראשון באגרונומיה- 5 שנים לפחות מיום הזכאות לתואר (60 חודשים).
31/05/2024
  יעוץ תנועה, כבישים ותחבורה
  תנאי סף:
 • מהנדס תנועה
 • רישיון מקצועי בתוקף, רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • ניסיון של 3 שנים לפחות.
31/05/2024
  כמאות
  תנאי סף:
 • מהנדס, אדריכל או הנדסאי רשום.
 • רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטים
 • המציע בעל ניסיון של 5 שנים בתחום.
31/05/2024
  מודד מוסמך
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • 1.ניסיון של עשר שנים לפחות מיום הרישום. 2.ניסיון בהכנת 3 תצ"רים/ תבע"ות הכוללים 50 מגרשים לפחות.
31/05/2024
  מערכות GIS
  תנאי סף:
31/05/2024
  מתכנן ויועץ חשמל
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • 5 שנים לפחות מיום הרישום (60 חודשים)
31/05/2024
  מתכנן מעליות
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • עברו 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
31/05/2024
  מתכנן פיזי לדרכים - ייעוץ לתכנון מוקדם ומפורט
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • 5 שנים לפחות מיום הרישום (60 חודשים)
31/05/2024
  מתכנן תנועה - ייעוץ לתב"עות
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • 5 שנים לפחות מיום הרישום (60 חודשים)
31/05/2024
  מתכנן תנועה - ייעוץ לתכנון מוקדם ומפורט
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • 5 שנים לפחות מיום הרישום (60 חודשים)
31/05/2024
  מתכנן תנועה - מתכנן רמזורים לתכנון מוקדם ומפורט
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
31/05/2024
  ניהול תיאום ופיקוח פרויקטים
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • 5 שנים לפחות מיום הרישום (60 חודשים)
31/05/2024
  קונסטרוקציה - ייעוץ קונסטרוקטיבי שוטף
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
31/05/2024
  קונסטרוקציה - תכנון מבני ציבור ו/או מוסדות חינוך
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
31/05/2024
  תכנון אדריכלי לתב"ע
  תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף אדריכלות 
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • 5 שנים לפחות מיום הרישום (60 חודשים)
31/05/2024
הנהלה מנכ"ל פתוח לרישום עד
  יועץ לכתיבת נהלי עבודה
  תנאי סף:
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
 • תאור 3 פרויקטים לפחות שביצע ב-3 שנים האחרונות ורשימת ממליצים
31/05/2024
  לליווי בכתיבת, בהטמעה ובבקרת ביצוע תכנית עבודה מתוקשבת ומקושרת תקציב
  תנאי סף:
 • השכלה אקדמית רלוונטית
 • בעל מתודולוגיה סדורה לביצוע התהליך וכן תוכנה ייעודית לתמיכה בו
 • נסיון מוכח בעבודה בתחום בלכל הפחות 5 רשויות מקומיות שמספר תושביהן עולה על 30 אלף - ב0 5 השנים האחרונות
31/05/2024
  מיצוי תקציבי קולות קוראים ותמיכות
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • ברשותו כלי לניהול תהליך ההגשה ולבקרת תקציבי הזכיה
 • ניסיון של 5 שנים לפחות בהטמעת תהליכים וכלים למיצוי תקציבי קולות קוראים בלכל הפחות 10 רשויות מקומיות
31/05/2024
חברה וקהילה פתוח לרישום עד
  הפעלת מועדוניות (יום שהות ארוך, מעונות יום, תעסוקה למבוגרים, מועדונית גיל הזהב, שחקיות )
  תנאי סף:
31/05/2024
  הפעלת מוקדים ( 106, נפגעי אלימות, תקיפה מינית וכו')
  תנאי סף:
31/05/2024
  הפעלת תכניות בתים חמים לנערות/נערים
  תנאי סף:
31/05/2024
  הפעלת תכנית מט"ל
  תנאי סף:
31/05/2024
חינוך פתוח לרישום עד
  בדיקות וטרינרית במוסדות חינוך
  תנאי סף:
 • וטרינר מוסמך
 • ניסיון בעבודה בתחום במוסדות חינוך
31/05/2024
  הנחיית קבוצות
  תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון מוכח של 3 שנים בתחום
31/05/2024
  העברת סדנאות בנושאים פדגוגים
  תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בעבודה מול מוסדות חינוך
31/05/2024
  הפעלת חוגים
  תנאי סף:
31/05/2024
  הפעלת מערך הזנה
  תנאי סף:
31/05/2024
  הפעלת קורסים
  תנאי סף:
31/05/2024
  הפעלת תכניות חינוכיות
  תנאי סף:
31/05/2024
  חינוך סביבתי
  תנאי סף:
 • המציע הוא מומחה בהקניית ידע בתחום חינוך סביבת
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול רשויות מקומיות ו\או משרדי ממשלה בתחום ייעוץ סביבתי
31/05/2024
  יועץ לכתיבת תכנית אב לחינוך
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • נסיון של 10 שנים לפחות בפיתוח תכניות בתחום החינוך
 • כתב לכל הפחות 3 תכניות אב לחינוך עבור רשויות מקומיות , ב- 5 השנים האחרונות
31/05/2024
  יועץ למתן שירותי ניתוח התנהגות בבתי ספר
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • נסיון מקצועי מוכח בתחום ב- 3 רשויות מקומיות לפחות, ב- 3 השנים האחרונות
31/05/2024
  יועצים לניהול ותפעול מערך המלווים בהסעות ותפעול מ"מ בתחום הסייעות
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום
 • ניסיון של עבודה בתחום ב- 3 רשויות מקומיות לפחות ב- 3 השנים האחרונות
31/05/2024
  ייעוץ ארגוני למערכת החינוך
  תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמאי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון מוכח בליווי מערכות חינוך בישראל ב3 ההשנים האחרונות לפחות
 • ניסיון מוכח בליווי מערכות חינוך בישראל ב3 ההשנים האחרונות לפחות
31/05/2024
  מאמנים אישיים - קואצ'רים
  תנאי סף:
 • תעודת הסמכה רשמית בתחום
 • ניסיון מוכח של 3 שנים בתחום
 • המלצות
31/05/2024
  מדריך במדעים
  תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
31/05/2024
  מומחה להוראה מתקנת
  תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
31/05/2024
  מרצה לההעצמה אישית ומקצועית
  תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
 • ניסיון עבודה בתחום ב- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
31/05/2024
  מרצים ויועצים בתחומי חינוך והוראה
  תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום. יתרון לבעלי תואר שני
 • ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בעבודה מול מוסדות חינוך
31/05/2024
  מתכנן לחידוש מבנים ושינויים מבניים במוסדות חינוך
  תנאי סף:
 • מהנדס אזרחי
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
31/05/2024
  עיצוב פנים במבני חינוך ובמשרדים
  תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • מעצב פנים מוסמך
 • ניסיון מוכח והמלצות
31/05/2024
  תכנון סביבות למידה במוסדות חינוך
  תנאי סף:
 • הסמכה בתחום עיצוב
 • ניסיון מוכח של 3 שנים בתחום
 • תיק עבודות
31/05/2024
כלכלה וכספים פתוח לרישום עד
  יועץ כלכלי להתייעלות וחסכון
  תנאי סף:
 • בעל השכלה של כלכלן או של רואה חשבון
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול רשויות מקומיות בהטמעת תהליכי ייעול וחסכון
31/05/2024
  יועץ כלכלן לביצוע עבודות תמחיר/כתיבת תכניות עסקיות
  תנאי סף:
 • בעל השכלה של כלכלן או של רואה חשבון
 • ניסיון במתן ייעוץ ל- 3 רשויות מקומיות, לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, לפחות
31/05/2024
  יועץ להכנת תחשיבים כלכליים ונושאי תעריפים, חיובים, ערך תשתיות בתחום תשתיות מים וביוב
  תנאי סף:
 • בעל השכלה של כלכלן או של רואה חשבון
 • ניסיון במתן ייעוץ ל- 3 רשויות מקומיות, לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, לפחות
31/05/2024
  יועץ להכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר ברשויות המקומיות
  תנאי סף:
 • בעל השכלה של כלכלן או של רואה חשבון
 • ניסיון במתן ייעוץ ל- 3 רשויות מקומיות, לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, לפחות
31/05/2024
  ליווי תכניות הבראה
  תנאי סף:
 • בעל השכלה רלוונטית
 • רו"ח
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות
31/05/2024
  מומחה למיצוי הכנסות ממשרד החינוך
  תנאי סף:
 • המציע הוא כלכלן או רואה חשבון שמתמחה בכלכלת מוניציפאלית
 • למציע היכרות מעמיקה עם אופן ההתחשבנות של הרשויות המקומיות עם משרדי הממשלה השונים
 • נסיון מוכח של עבודה בביצוע בקרה על התקציבים המתקבלים ממשרד החינוך בלכל הפחות 3 רשויות מקומיות ב- 3 השנים האחרונות
31/05/2024
כללי פתוח לרישום עד
  אביזרי קישוט לאירועים
  תנאי סף:
31/05/2024
  אספקת ביגוד וציוד לימודי
  תנאי סף:
31/05/2024
  גלאי עשן
  תנאי סף:
31/05/2024
  גנרטורים
  תנאי סף:
31/05/2024
  הובלות
  תנאי סף:
31/05/2024
  הסעות
  תנאי סף:
31/05/2024
  הצללות
  תנאי סף:
31/05/2024
  וילונות
  תנאי סף:
31/05/2024
  חומרי ניקוי
  תנאי סף:
31/05/2024
  חשמל - ציוד וחומרים
  תנאי סף:
31/05/2024
  טונרים וציוד משרדי אלקטרוני
  תנאי סף:
31/05/2024
  ייעוץ בתחום הצללות ומתקני משחק
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית בתחום
 • נסיון מקצועי מוכח בביצוע 3 עבודות ייעוץ בנושא ברשויות מקומיות - ב-3 השנים האחרונות
31/05/2024
  יעוץ בנושא האלומיניום
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית בתחום
 • נסיון מקצועי מוכח בביצוע 3 עבודות ייעוץ בנושא ברשויות מקומיות - ב-3 השנים האחרונות
31/05/2024
  כיבוד, קייטרינג, מאפיות
  תנאי סף:
31/05/2024
  מוצרי חשמל ואלקטרוניקה
  תנאי סף:
31/05/2024
  מזון ומשקאות - חלב, קפה, מים מינרליים
  תנאי סף:
31/05/2024
  מחסנים למוסדות חינוך וציבור
  תנאי סף:
31/05/2024
  מנעולים
  תנאי סף:
31/05/2024
  מתנות, ותשורות
  תנאי סף:
31/05/2024
  נגרות
  תנאי סף:
31/05/2024
  נופשונים, ימי גיבוש
  תנאי סף:
31/05/2024
  ספקי הגברה ותאורה לאירועים
  תנאי סף:
31/05/2024
  עיצוב מרחבי למידה
  תנאי סף:
31/05/2024
  צבעים - רכישת צבעים
  תנאי סף:
31/05/2024
  ציוד חד פעמי
  תנאי סף:
31/05/2024
  ציוד טכני וחשמל
  תנאי סף:
31/05/2024
  ציוד משרדי וציוד מתכלה
  תנאי סף:
31/05/2024
  ציוד ספורט - מוסדות חינוך
  תנאי סף:
31/05/2024
  ריהוט
  תנאי סף:
31/05/2024
  ריהוט וציוד למוסדות חינוך
  תנאי סף:
31/05/2024
  ריהוט משרדי
  תנאי סף:
31/05/2024
  רכישת/ השכרה ציוד לאירועים
  תנאי סף:
31/05/2024
  שלטים כללי
  תנאי סף:
31/05/2024
  שליחויות
  תנאי סף:
31/05/2024
  שרותי הסעדה + כיבוד
  תנאי סף:
31/05/2024
לשכה משפטית פתוח לרישום עד
  שירותי עו"ד בתחום ייעוץ בנושא פשרות בתביעות נזיקין
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום
 • רשיון עו"ד תקף
 • נסיון מוכח במתן שירותי עריכת דין בתחום פשרות בתביעות נזיקין
31/05/2024
  שירותי עו"ד בתחום מניעת הזנחה והתעללות בזקנים
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום
 • רשיון עו"ד תקף
 • נסיון מוכח במתן שירותי עריכת דין בתחום מניעת הזנחה והתעללות בזקנים
31/05/2024
  שירותי עורכי דין בתחום ייעוץ משפטי בתחום תביעות לשון הרע
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום
 • רשיון עו"ד תקף
 • נסיון מוכח במתן שירותי עריכת דין בתחום תביעות לשון הרע
31/05/2024
מערכות פוטו וולטאיות (מערכות סולאריות) אספקה, התקנה ןאחזקה פתוח לרישום עד
  מערכות סולאריות
  תנאי סף:
31/05/2024
משאבי אנוש, שכר ופנסיה פתוח לרישום עד
  יועץ ארגוני
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • נסיון במתן ייעוץ ארגוני ל-3 רשויות מקומיות לכל הפחות, ב- 3 השנים האחרונות
31/05/2024
  יועץ לנושא שכר, תשלומי פרישה וגמ"ח לעובדים
  תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון במתן ייעוץ ל- 3 רשויות מקומיות, לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, לפחות
31/05/2024
  יועצים פנסיוניים
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • רישוי מקצועי תקף
 • נסיון במתן ייעוץ ארגוני ל-3 עיריות לכל הפחות, ב- 3 השנים האחרונות
31/05/2024
נכסים פתוח לרישום עד
  יועץ למכרז ביצוע סקר נכסים
  תנאי סף:
 • בעל השכלה רלוונטית ן
 • בעל ניסיון בביצוע סקר נכסים עבור 3 עיריות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
31/05/2024
  עו"ד לרישום תכניות לצרכי רישום (תצ"ר) ופרצלציה.
  תנאי סף:
 • בעל רישיון עריכת דין בתוקף
 • בעל ניסיון של 7 שנים לפחות ברישום תכניות לצרכי רישום כמו כן בעל ניסיון ברישום 3 תצ"רים הכוללים 50 מגרשים לפחות
31/05/2024
קליטה פתוח לרישום עד
  יועץ בתחום תרבות והפקת אירועים לעולים דוברי שפות
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • ניסיון מוכח בתחום
31/05/2024
  תרגום לצרפתית
  תנאי סף:
 • שליטה מלאה בשפה הרוסית כולל לשון ותחביר
 • השכלה רלוונטית
 • נסיון מוכח בביצוע תרגומים לצרפתית
31/05/2024
  תרגום לשפה האמהרית
  תנאי סף:
 • שליטה מלאה בשפה הרוסית כולל לשון ותחביר
 • השכלה רלוונטית
 • נסיון מוכח בביצוע תרגומים לאמהרית
31/05/2024
  תרגום לשפה הרוסית
  תנאי סף:
 • שליטה מלאה בשפה הרוסית כולל לשון ותחביר
 • השכלה רלוונטית
 • נסיון מוכח בביצוע תרגומים לרוסית
31/05/2024
רווחה פתוח לרישום עד
  מדריכי משפחה
  תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
31/05/2024
  מטפלים משפחתי וזוגי
  תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
31/05/2024
  מטפלים רגשיים למשפחות וילדים
  תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
31/05/2024
רכש פתוח לרישום עד
  יועץ ביטוח
  תנאי סף:
 • השכלה לוונטית לתחום
 • רישוי מקצועי
 •      המציע בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות
31/05/2024
שירות פתוח לרישום עד
  יועצים בתחום בניית אסטרטגיית שירות, ליווי כתיבה והטמעה
  תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
31/05/2024
  ספקים שמתמחים בביצוע בקרות לקוח סמוי וחווית לקוח
  תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
31/05/2024
  ספקים שמתמחים בהעברת סדנאות והרצאות בנושא שירות ודיגיטציה
  תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
31/05/2024
  ספקים שמתמחים בסקרי שביעות רצון
  תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
31/05/2024
שירותים הנדסיים פתוח לרישום עד
  שירותים הנדסיים
  תנאי סף:
31/05/2024
שפ"ע פתוח לרישום עד
  איסוף ומחזור נייר, פלסטיק, זכוכית, קרטון ומתכת
  תנאי סף:
31/05/2024
  גיזום וכריתת עצים
  תנאי סף:
31/05/2024
  גינון
  תנאי סף:
 • בעל השכלה רלוונטית בתחום
31/05/2024
  גינון - כלים וכלי עבודה
  תנאי סף:
31/05/2024
  גינון - פרחים ועצים - אספקת שתילים, פרחים ועצים
  תנאי סף:
31/05/2024
  גינון והשקיה, מערכות השקייה
  תנאי סף:
31/05/2024
  גינון, גידור
  תנאי סף:
31/05/2024
  גינון,רסק גזם
  תנאי סף:
31/05/2024
  דיגום מים
  תנאי סף:
31/05/2024
  הדברת מזיקים
  תנאי סף:
31/05/2024
  הפעלת מערך אחזקה וניקיון
  תנאי סף:
31/05/2024
  חשמלאי בודק סוג 3(מהנדס בודק)
  תנאי סף:
 • בעל תואר מהנדס חשמל בתחום זרם חזק -ח
 • חובה,רישום בפנקס המהנדסים -בענף הנדסת חשמל ,מדור- חשמל ,רישיון חשמלאי בודק סוג 3 מטעם משרד העבודה והתעסוקה
 • ניסיון של 5שנים לפחות בבדיקת מתקני חשמל פרטיים/ציבוריים ,הצגת ניסיון מוכח ,בעבודה עם חברות ציבוריות ורשויות
31/05/2024
  יועץ בתחום אשפה וניקיון
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודה בלכל הפחות 5 רשויות מקומיות, בכתיבה ובהטמעה של תכניות בתחום נקיון, פינוי אשפה ופינוי גזם
31/05/2024
  ייעוץ, ניהול וליווי תהליכים סביבתיים
  תנאי סף:
 • השכלה לוונטית לתחום
 •     תעודה השכלה/רישיוןרלוונטי
 •      המציע בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות
31/05/2024
  לוכד חיות
  תנאי סף:
31/05/2024
  מחזור והפחתת פסולת התמחות בקומפוסטרים והדרכה במוסדות חינוך
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בייעוץ ללפחות ל- 5 רשויות מקומיות בתחומים מחזור, הפחתת פסולת, קומפוסטרים
 • נסיון מוכח בקיופ פעילויות הדרכה בתחום במוסדות חינוך
31/05/2024
  ניקיון רחובות
  תנאי סף:
31/05/2024
  סדנאות והרצאות בנושא גינון
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית בתחום
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
31/05/2024
  סדנאות והרצאות קיימות, פסולת,טבע עירוני
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית בתחום
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
31/05/2024
  ספק לכלי אצירת אשפה, מונחי קרקע ומוטמני קרקע
  תנאי סף:
31/05/2024
  ספק שילוט ושילוט רחוב רחוב , גינות, אחר
  תנאי סף:
31/05/2024
  עיקור וסירוס חתולי רחוב
  תנאי סף:
 • בעל אישור וטרינרי ומרפאה מתאימה לעיקור וסירוס חתולים
31/05/2024
  פינוי אשפה ופסולת מעורבת/ אריזות/ ביתית
  תנאי סף:
31/05/2024
  פינוי גזם
  תנאי סף:
31/05/2024
  פנסיון כלבים
  תנאי סף:
31/05/2024
  קבלני מסגרת
  תנאי סף:
31/05/2024
  ריהוט רחוב
  תנאי סף:
31/05/2024
  שירותי שאיבות עם ביובית
  תנאי סף:
31/05/2024
תכנון אסטרטגי פתוח לרישום עד
  יועץ לכתיבת תכנית אסטרטגיות/תכניות אב
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • כתב ב- 5 השנים האחרונות לכל הפחות 3 תכניות אב/תכניות אסטרטגיות עבור ערים שמספר תושביהן גדול מ-70,000 ב- 5 השנים האחרונות
31/05/2024
  ייעוץ פלייסמיקינג
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית בתחום
 • ניסיון מוכח בניהול וביצוע של תהליכי פלייסמיקינג ו/או עירוניות טקטית של 3 שנים לפחות ושלושה פרויקטים עבור רשויות מקומיות בתחום השנים הללו
31/05/2024
  ניהול וניתוח מידע ונתונים
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית בתחום
 • היכרות עמוקה עם המגזר המוניציפאלי בישראל
 • ביצע ב- 3 השנים האחרונות לכל הפחות 3 עבודות של ניתוח נתונים מהתחום הדמוגרפי/כלכלי/סטטיסטי וכו' עבור ערים בישראל
31/05/2024
  שיתוף ציבור
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית בתחום
 • ניסיון מוכח בניהול וביצוע של תהליכי שיתוף ציבור של 4 שנים לפחות ולפחות שלושה פרויקטים תכנוניים עבור רשויות מקומיות בתחום השנים הללו
31/05/2024
  תכנון חברתי
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית בתחום
 • ניסיון מוכח של 4 שנים לפחות בניהול וביצוע של תהליכי תכנון חברתי ולפחות שלושה פרויקטים תכנוניים עבור רשויות מקומיות בתחום השנים הללו
31/05/2024
תמלילנות פתוח לרישום עד
  שירותי תמלול
  תנאי סף:
31/05/2024
תקשורת, מחשוב ומערכות מידע פתוח לרישום עד
  אבטחת מערכות מידע
  תנאי סף:
31/05/2024
  אספקת מחשבים, מחשבים ניידים, טאבלטים
  תנאי סף:
31/05/2024
  בניית אתרי אינטרנט
  תנאי סף:
31/05/2024
  טכנאי מחשבים אישיים
  תנאי סף:
31/05/2024
  טכנאי רשתות
  תנאי סף:
31/05/2024
  יועץ אבטחת מידע
  תנאי סף:
 • בעל השכלה רלוונטית בתחום אבטחת מידע
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
31/05/2024
  יועץ למערכות מידע
  תנאי סף:
 • יועץ המתמחה באפיון, ברכש ובכתיבת מכרזים התחום חומרה ותוכנה במגזר המוניציפלי
 • בעל השכלה רלוונטית בתחום
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
31/05/2024
  יועץ למערכות שו"ב, מערכות וידאו במרחב הציבורי, וידאו-אנליטיקה ותשתיות תקשורת במרחב הציבורי: סיבים אופטיים ו/או תדר רדיו ו/או סלולר
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ
 • נסיון רלוונטי בתחום ב- 3 רשויות לפחות ב-3 השנים האחרונות
31/05/2024
  יועץ לתשתיות תקשורת מחשבים וטלפונים, למרכזיות, טלפונים נייחים וניידים, טלפוני IP ושירותי אלחוט, מפ"א וסלולר
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ
 • נסיון רלוונטי בתחום ב- 3 רשויות לפחות ב-3 השנים האחרונות
31/05/2024
  יועץ תקשורת
  תנאי סף:
 • יועץ המתמחה באפיון, ברכש ובכתיבת מכרזים בתחום טלפוניה ותקשורת
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
31/05/2024
  יועצים להכנת מכרז, ליווי והטמעת מערכות BI ברשות
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ
 • נסיון בכתיבת 3 מכרזים לפחות בתחום, ל- 3 רשויות מקומיות לפחות ב- 3 השנים האחרונות
31/05/2024
  יועצים להכנת מכרז, ליווי והטמעת מערכות לניהול ידע ומסמכים
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ
 • נסיון בכתיבת 3 מכרזים לפחות בתחום, ל- 3 רשויות מקומיות לפחות ב- 3 השנים האחרונות
31/05/2024
  יועצים להכנת מכרז, ליווי והטמעת מערכות מידע גיאוגרפיות
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ
 • נסיון בכתיבת 3 מכרזים לפחות בתחום, ל- 3 רשויות מקומיות לפחות ב- 3 השנים האחרונות
31/05/2024
  יועצים להכנת מכרז, ליווי והטמעת מערכות ניהול פרויקטים
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ
 • נסיון בכתיבת 3 מכרזים לפחות בתחום, ל- 3 רשויות מקומיות לפחות ב- 3 השנים האחרונות
31/05/2024
  יועצים להכנת מכרז, ליווי והטמעת מערכות תקשורת מחשבים, טלפונים ו-ICT
  תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ
 • נסיון בכתיבת 3 מכרזים לפחות בתחום, ל- 3 רשויות מקומיות לפחות ב- 3 השנים האחרונות
31/05/2024
  מדפסות, סורקים
  תנאי סף:
31/05/2024
  מכונות צילום משולבות/ (אספקה, אחזקה ושירות) מדפסות
  תנאי סף:
31/05/2024
  מערכות מידע- אחזקה ואספקה מערכות מחשב וציוד היקפי
  תנאי סף:
31/05/2024
  מערכות תקשורת - אספקה, התקנה, אחזקה של מרכזיות ומכשירי טלפון
  תנאי סף:
31/05/2024
  סלולר – מכשירים, דיבוריות, מטענים וציוד נלווה
  תנאי סף:
31/05/2024
  ציוד תקשורת
  תנאי סף:
31/05/2024
טוען…